Ogloszenia

Nabór na stanowisko – KIEROWNIK WYDZIAŁU OCZYSZCZANIA MIASTA I ZIELENI MIEJSKIEJ

I. Nazwa i Adres jednostki:

ZGK w Czaplinku Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2, 78 – 550 Czaplinek

II. Określenie stanowiska pracy:

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W związku z nową organizacją pracy, działaniami technicznymi ZGK w Czaplinku Sp. z o.o. informuje o zmianie formy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD z terenu miasta i gminy Czaplinek. Odpady będą odbierane w innym interwale czasowym niż kwartał - szczegółowy harmonogram poniżej. Zbiórka odbywać się będzie w poszczególne dni, w wyznaczonych terminach w godzinach 900 - 1200. Harmonogram zbiórki dostępny będzie na stronie www.zgkczaplinek.pl oraz w sekretariacie spółki.

Zamknięcie dojazdu do punktu przyjmowania ścieków dowożonych (zlewni) na oczyszczalnię

Informujemy, że od dnia 19.03.2018r. do dnia 15.08.2018r. zrzut ścieków komunalnych odbywać się będzie bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni głównej przy ul. Jeziornej. W związku z tym w okolicach ulic Jeziornej i Długiej może pojawiać się przykry w odbiorze zapach ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy. Informujemy również, że w miesiącach marzec - czerwiec 2018r. odbywać  się będzie okresowe płukanie sieci kanalizacyjnej.