Komunikat

Szanowni Mieszkańcy
w pilnych sprawach prosimy kontaktować się z podanymi poniżej numerami telefonów:

 • sprawy dotyczące USC - Kierownik USC tel. 665 777 711;
 • drogownictwo tel. 665 777 710;
 • awaria sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (Emanuel Kujawski) tel. 94 375 55 37, 697 776 679;
 • sprawy pogrzebowe (Sabina Smyk) tel. 697 776 674
 • transport (Adam Sokólski) tel. 697 776 683
 • pogotowie energetyczne tel. 991;
 • pogotowie gazowe tel. 992;
 • Straż Miejska tel. 665 777 714;

DYŻURY:

 • Policja Drawsko Pomorskie tel. 997, 112;
 • Pogotowie Ratunkowe tel. 999;
 • Straż Pożarna tel. 998.