Kontakty z zagranicą

Podpisanie umowy partnerskiej z Bad SchwartauGmina Czaplinek zapoczątkowała współpracę zagraniczną już w latach 90-tych ubiegłego wieku. Pierwsza współpraca zrodziła się w 1991 roku z niemiecką gminą Ratekau.
Kolejne kontakty partnerskie Gmina Czaplinek nawiązała z niemiecką Gminą Bad Schwartau. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 4 września 1993 roku. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, radni, nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy zaprzyjaźnionych miast. Umowa została podpisana przez Burmistrza Bad Schwartau - Joachima Wegenera oraz Naczelnika Miasta Dr. Hou, ze strony Czaplinka umowę podpisał Burmistrz Wiktor Woś oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Żegalski.

W ramach przynależności do Euroregionu Pomerania Gmina Czaplinek współpracuje z dwoma gminami niemieckimi: Grimmen, Marlow.
Podpisanie umowy partnerskiej z GrimmenW dniach 19-21 lipca 2002 roku, 40-osobowa delegacja złożona z mieszkańców gminy Marlow i Grimmen przebywała w Czaplinku z partnerską wizytą. Celem spotkania była prezentacja Czaplinka i nawiązanie bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami, a kulminacyjnym punktem programu było podpisanie umowy partnerskiej między Gminą Czaplinek oraz miastami Grimmen i Marlow.

Uroczysty akt został podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek - Zenona Rychliczka, Przewodniczącego Rady Miejskiej - Andrzeja Cogla, ze strony Grimmen akt podpisali Burmistrz - Beno Rüster oraz jego zastępca - Ingo Belka, ze strony Marlow Burmistrz - Heino Schütt oraz jego zastępca - Achim Winkler.Podpisanie współpracy trójstronnej: Marlow - Grimmen - Czaplinek

Do dziś współpraca miedzy Czaplinkiem, a Bad Schwartau, Grimmen oraz Marlow nacechowana jest serdecznością i oparta jest na prawdziwych przyjacielskich stosunkach.
Do efektów wieloletniej współpracy zaliczyć można zaistnienie regionu oraz promocję Czaplinka na arenie międzynarodowej, wymianę młodzieży między szkołami oraz klubami sportowymi, przyjaźnie między klubami seniora, możliwość realizacji projektów, wspólne projekty kulturalne oraz sportowe, uczestnictwo naszego miasta w wielu przedsięwzięciach międzynarodowych.
Dziś wyraźnie widoczne jest, że współpraca zagraniczna rozwija się intensywnie.
Nasze miasta partnerskie pomagają także ubogim i chorym mieszkańcom naszej gminy. Regularnie przyjeżdżają z darami rzeczowymi dla potrzebujących mieszkańców.
Wiadomym jest, że współpraca międzynarodowa jest procesem długofalowym, jej efektów nie można oczekiwać natychmiast. Jednak po wielu latach prężnej współpracy widoczne są tylko pozytywne efekty. Dotyczy to zarówno liczby partnerów, jak i ilości zrealizowanych wspólnie projektów i przedsięwzięć.

Dary rzeczowe z MarlowDary rzeczowe z Marlow