POMOC DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

Nazwa instytucji, jednostki oraz stowarzyszenia działającego w Gminie zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Adres

Telefon

Adres email

Godziny pracy/przyjęć

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku

Wioletta Cylkowska – Przewodnicząca GKPiRPA

78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23 665 777 713 profilaktykaatczaplinek [dot] pl

Każdy czwartek  od godz. 16:00 do 19:00

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Czaplinku

78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23

Posiedzenia komisji odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15:30

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu

Dorota Budzisz – Terapeuta ds. uzależnień

78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23

Pierwszy i drugi poniedziałek każdego miesiąca od godz. 16:00 do 20:00

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. narkomanii

Elżbieta Ołenczyn

78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23

Pierwszy i trzeci piątek każdego miesiąca od godz. 16:00 do 20:00

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie

mgr Emilia Komorowska

78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23

Pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca od godz.16:00 do 18:00

Grupa Trzeźwościowa „Pomóż mi”

 

78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23

Każdy wtorek i czwartek od godz. 17:00

Grupa Al. – anon dla osób współuzależnionych

Danuta Klimczak

78- 550 Czaplinek ul. Rynek 1
94 375 45 23

Każdy poniedziałek od godz.15:00